Organigram maken in Word

Organigram maken in Word

Een organigram maken in word biedt u de mogelijkheid deze makkelijk toe toevoegen in een email, presentatie of document.

organigram maken wordEen organigram

Een organigram maken in Microsoft Word is een voorstelling van de hiërarchische structuur van een bedrijf en wordt schematisch weergegeven. Het geeft de werknemers weer van verschillende afdelingen en hun functie. Daarbij komen de leidinggevende jobs op de bovenste plaatsen. Het creëert helderheid rond de verantwoordelijkheden binnen een organisatie en kan aangepast worden, voorbeeld bij reorganisatie. U ziet een organigram vaak bij scholen, ziekenhuizen en bedrijven.

Opmaken in Word

Een organigram maken in word kan in enkele grote stappen. U opent een document en selecteert daarna in de groep ‘illustraties’ de ‘SmartArt’. Daar krijgt u de benaming organigram, organogram of hiërarchie, naargelang de versie van organigram maken in word.

U kan typen in de verschillende vakken en verschillende vormen en vertakkingen toevoegen.

Om het persoonlijk te maken kunt u afbeeldingen of foto’s van de werknemers invoegen. Kies voor ‘kleuren veranderen’ indien u dit wilt toepassen. Ook het voorstellen kunt u wijzigen met de ‘diagramstijl‘. Een organigram maken in Word is eenvoudig en met wat experimenteren lukt het u zeker. Uw organigram kunt u opslaan en ten aller tijde wijzigen.