Organigram maken

Een organigram voor overzicht

organigram sjabloonDe hedendaagse maatschappij bestaat uit miljoenen mensen, duizenden bedrijven en een zeer omvangrijke overheid. Al deze verschillende partijen staan uiteindelijk met elkaar in verbinding en kunnen daarmee niet zonder elkaar functioneren. Elk van deze onderdelen heeft zijn eigen structuur en manier van werken.

Op het eerste gezicht is het bijna onmogelijk om in deze wirwar een overzicht te creëren. Hier is echter wel een oplossing voor. Voor deze afzonderlijke partijen is het namelijk mogelijk dat mensen een organigram maken dat bijdraagt aan meer verhelderend overzicht.

Wat is een organigram

Een organigram is een schematisch overzicht van alle verschillende afdelingen en personen die gezamenlijk een bepaald netwerk vormen. Door middel van blokken worden deze verschillende groepen met elkaar verbonden. Een organigram maken geeft duidelijk aan welke groepen er in een dergelijk netwerk aanwezig zijn. Daarnaast geeft het organigram aan of deze onderdelen ook in clusters met elkaar samenwerken.

Mensen die een organigram maken geven verder ook aan welke hiërarchie er binnen een bepaald netwerk kan worden onderscheiden.

Mensen die een organigram maken kunnen de blokken boven elkaar plaatsen waarbij de bovenste blokken in hiërarchie hoger staan dan de blokken hieronder. Een organigram maken geeft hierdoor ook een beeld wie uiteindelijk bovenaan het netwerk staat en hier de eindverantwoordelijkheid voor draagt. Ook horizontaal kunnen mensen een organigram maken. Hierin wordt aangegeven welke personen of afdelingen op hetzelfde met elkaar samenwerken binnen een netwerk. Dat is bijvoorbeeld wat mijn vriend Bert deed met zijn bedrijf Vaporshop: duidelijke aflijning van de taken, maar zeer horizontaal.

Organigram maken

Voor wie is een organigram van toegevoegde waarde

In eerste instantie zijn het voornamelijk bedrijven die een organigram maken. Hierdoor maken ze voor medewerkers en buitenstaander inzichtelijk hoe hun structuur er uit ziet en waar de verantwoordelijkheden binnen de organisatie liggen. Afhankelijk van de complexiteit van de organisatie kan het organigram zeer uitgebreid zijn en kan een organigram maken een zeer intensief proces zijn.

Maar ook bijvoorbeeld van de overheid of van de gehele samenleving kan men een organigram maken.

Op deze manier kan aangegeven welke instantie in een land elkaar aansturen en bij wie u moet zijn voor een bepaalde vraag. Ook kan men een organigram maken om bijvoorbeeld een stamboom van een bepaalde familie in kaart te brengen. Zo kunnen de verschillende familiebanden en generaties overzichtelijk worden weergegeven. Dit is in de praktijk wel veel uitzoekwerk en geeft uiteindelijk weer hoe bijvoorbeeld zaken worden geregeld bij een erfenis.

Je organigram hangt ontegensprekelijk samen met je businessplan. Als je een businessplan gaat opstellen moet je daar een organigram bij bedenken, en vica versa.

organigram maken

Hoe maak ik een organigram.

Een organigram maken is niet moeilijk. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat er tegenwoordig in nagenoeg alle tekstverwerkers een optie is opgenomen die mensen zeer goed begeleiden bij het opstellen van een organigram. Zo zijn alle verbindingen (verticaal en horizontaal, enkelvoudig en meervoudig) met een druk op de knop toe te voegen. Aan de maker de taak om de juiste verbindingen te leggen en op de juiste manier te omschrijven.

Het is uiteindelijk de kunst om een organigram te maken dat de lezer in één oogopslag een beeld geeft van de structuur van bijvoorbeeld een onderneming. Kortom het maken van een organigram zorgt voor overzicht, maar is een secuur en uitgebreide taak.

Wil je een visueel overzicht? Gebruik dan een A3 printer om je organigram in ’t af te drukken en ga er eens vanop een afstand naar kijken. Ziet het er logisch uit? Mis je geen deel van je onderneming? Zo nee: proficiat, you did it!